print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

קול קורא להגשת מועמדות למועצת הפסיכולוגים ולוועד החטיבה השיקומית

חברים יקרים,

תשע"ח כבר מאחורינו. זו הזדמנות עבורנו לאחל לכם ולבני משפחתכם שנה טובה ומתוקה.  עבורנו כקהילה מקצועית, נאחל שזו תהיה שנה שבה הפסיכולוגיה השיקומית תשע"ט קדימה, שבה המודעות לתחום עיסוקנו תגדל ותעודד את המגמה שאנו ערים לה-  שילובם של פסיכולוגים שיקומיים בקופות החולים; שנה שבה נמשיך ללמוד, להתפתח ולהתמקצע על מנת לתת את השירות הטוב ביותר עבור מטופלינו. על מנת שאיחולים וברכות יוכלו להפוך למציאות אנו זקוקים לאנשים שיתמודדו על תפקיד בוועד החטיבה השיקומית וכן על תפקיד של נציג החטיבה במועצת הפסיכולוגים, זאת לאחר שוועד החטיבה השיקומית הנוכחי החליט לסיים את תפקידו לאחר שלוש שנות פעילות, וכן בעקבות סיומו של דר' עומר פורת את תפקידו כנציג במועצה.

לפניכם קצת מידע על הפעילויות והיזומות שקידם ועד החטיבה השיקומית במהלך השנים האחרונות, וכן על מהות התפקידים ודרכי הגשת המועמדות. 
במהלך הקדנציה האחרונה ביקר ועד החטיבה השיקומית בכל שנה במוסדות הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית וקיים מפגשים עם הסטודנטים. רבים מביניהם הצטרפו כחברים לארגון וכך נפתחה עבורם הזדמנות לקחת חלק בעיצוב עתידם המקצועי וקידום תחושת השייכות שלהם לפרופסיה. 

בנוסף נוצרו שיתופי פעולה חסרי תקדים עם חטיבה 22 של הAPA, בראשם, העמדת שלוש משלחות בינלאומיות, במסגרתן נציגינו הגיעו לארוחת בוקר עם נשיא ה- APA בוושינגטון. מי היה מאמין?

הוועד התחיל לקיים מגעים עם גורמים בצה"ל והכיר להם את תחום הנוירופסיכולוגיה; כמו כן עזר הוועד בקליטה של פסיכולוגים שיקומיים עולים; "עמד על המשמר" בנושא מכרזים ממשלתיים המדירים פסיכולוגים שיקומיים; המשיך בקיום הכנסים השנתיים והרשימה עוד ארוכה .

כעת אנו מחפשים את האנשים הבאים שימשיכו בפעילות והחשובה, ויובילו את המקצוע שלנו אל מחוזות חדשים. אנשים שעשייה ציבורית, אכפתיות ויזמה הם חלק בלתי נפרד מה DNA שלהם, שמוכנים להשקיע כמה שעות - בחודש (ולפעמים קצת יותר) ולפעול למען קידום הפסיכולוגיה השיקומית כפרופסיה, לטובת ציבור מטופלינו וגם בעבור עצמנו.
בהתאם לתקנון הפ"י, ועד החטיבה ימנה עד 7 חברים נבחרים. על המועמדים להיות חברי הפ"י מן המניין (מתמחים, מומחים ומדריכים) אשר שילמו דמי חבר עד למועד הבחירות. יו"ר החטיבה ייבחר על ידי הוועד הנבחר.

בנוסף, אנו קוראים למועמדים/מועמדות לנציג מטעם החטיבה למועצת הפסיכולוגים של משרד הבריאות. תפקיד חשוב זה אמור להשמיע את קולה של החטיבה בעניינים הנוגעים לכלל הפסיכולוגיה בארץ ולתפקודה של המועצה.

אנא קראו את הקול הקורא העונה על השאלות הבאות-

  • מהם תפקידי חברי הועד ויו"ר החטיבה?
  • האם הפעילות בוועד החטיבה נעשית בתשלום?
  • איך יתקיימו הבחירות לוועד החטיבה?
  • איך מגישים מועמדות?
  • מהם תפקידי נציג החטיבה השיקומית למועצת הפסיכולוגים?

 

לקריאת הקול הקורא המלא לחצו כאן