print

קורסי הכשרה מעשי בטיפול זוגי בתל אביב - לפסיכולוגים קלינים

 

קורסי הכשרה מעשי בטיפול זוגי בתל אביב - לפסיכולוגים קלינים (מומחים או מתמחים) חברי הפ"י

 

חברי החטיבה היקרים,

הפיכת הפסיכולוגיה הקלינית לפרופסיה נוכחת ומשפיעה בתחום הטיפול הזוגי, היא אחת מהמטרות שהציב הוועד הנוכחי. על בסיס דיונים שהתקיימו בנושא עם ציבור הפסיכולוגים הקליניים, הבנו כי ישנה רתיעה מובנת של פסיכולוגים מומחים לעבור תוכניות הכשרה רבות שנים על מנת לטפל בזוגות.

מעבר לכך, אנו סבורים שההכשרה הבסיסית של הפסיכולוג הקליני הינה רחבה ועשירה, וכי תוכניות ההכשרה לטיפול זוגי הקיימות כיום אינן מתחשבות בכך.

כתוצאה, נוצר חוסר בתוכניות הכשרה ייעודיות בטיפול זוגי לפסיכולוגים קליניים. לכן, פנינו למכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה העברית, בהצעה לשתף פעולה ולהקים קורסי הכשרה מעשי בטיפול זוגי המתוכננים במיוחד עבור פסיכולוגים קליניים ומיועד לחברי החטיבה הקלינית בהפ"י.

קורס אחד יועבר על ידי ד"ר עירית קליינר-פז ,קורס שני יועבר על ידי איריס שמחוני-שגב. שתיהן פסיכולוגיות קליניות מומחיות מדריכות בעלת ניסיון רב בטיפול והדרכה בטיפול זוגי.

 

הקורס הראשון יכלול 15 מפגשים, אשר יתקיימו על בסיס שבועי בימי שלישי החל מסוף אוקטובר 2019 בשעות 9:30 עד 13:00. 

הקורס השני יכלול 15 מפגשים אשר יתקיימו על בסיס שבועי בימי חמישי החל מאמצע ספטמבר בשעות 10:00 עד 13:30.

סה"כ 60 שעות שיוגשו להכרה לגמול השתלמות (למעט עובדי הוראה).

שני הקורסים יתקיימו בתל אביב, מיקום מדויק יינתן בהמשך.

הקורס מאושר כהשתלמות מקצועית לצורך ימי השתלמות והשתתפות מעסיק. 

מחיר ההכשרה הינו 3500 ₪. ההרשמה נעשית ישירות דרך אתר האינטרנט של הפ"י, בעת ההרשמה תשולם מקדמה על סך של 500 ש"ח ושאר הסכום עם תחילת הקורס. (למעוניינים, ניתן לשלם עד 5 תשלומים). המקדמה תוחזר לנרשמים במידה והקורס לא יפתח. פתיחת קורס מותנית ברישום של 15 משתתפים, הרישום מוגבל לכל היותר ל-20 משתתפים.

גודל זה יאפשר למידה פעילה, אפקטיבית ואינטימית וכן תתאפשר יצירת קבוצות עמיתים להמשך.


לתוכנית הקורס הראשון לחצו כאן.

 

לתוכנית הקורס השני לחצו כאן.

 

 

 

להרשמה לקורס הראשון לחצו כאן - ההרשמה לקורס הסתיימה, נותרו מקומות בקורס השני.

לתשלום לקורס הראשון לחצו כאן

 

לתשלום לקורס השני לחצו כאן

 

בברכה,

ועד החטיבה הקלינית בהפ"י