print

קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

לסטודנטים- קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה וקתדרת אונסקו מודיעים על

קורס אקדמי אינטרנטי (בחינם) בביואתיקה.

הקורס יוכל להקנות נקודות זכות אקדמיות, כמקובל

לפרטים והרשמה לחצו כאן