print

טופס הצטרפות מקוון

 

חברים חדשים- לחצו כאן למילוי טופס הצטרפות מקוון 

 

 

בטרם כניסתם לטופס המקוון אנא שימו לב-

  1. הקפידו למלא את שני דפי הטופס במלואם.

  2. כתובת מלאה ואישורים הנדרשים בטופס הינם חובה להמשך התהליך.

  3. מתמחים- אישור ממקום ההתמחות צריך להיות מהשנתיים האחרונות, חתום על ידי מקום ההתמחות.

  4. קישור לתשלום דמי החבר ישלח אליכם במייל חוזר, לאחר שנבדק ונמצא כי הטפסים מולאו כהלכה.

  5. החברות תקפה לשנה מיום התשלום.

  6. מומלץ לאשר קבלת דיוור.