print

טופס הצטרפות מקוון

 

חברים חדשים -

 

לחצו כאן למילוי טופס הצטרפות מקוון 

 

בטרם כניסתכם לטופס המקוון אנא שימו לב -

 

  • הקפידו למלא את שני דפי הטופס במלואם.

  • כתובת מלאה ואישורים הנדרשים בטופס הינם חובה להמשך התהליך.

  • מתמחים - אישור ממקום ההתמחות צריך להיות מהשנתיים האחרונות, חתום על ידי מקום ההתמחות

  • קישור לתשלום דמי החבר ישלח אליכם במייל חוזר, לאחר שנבדק ונמצא כי הטפסים מולאו כהלכה.

  • החברות תקפה לשנה מיום התשלום.

  • מומלץ לאשר קבלת דיוור.