פסיכואקטואליה - חורף 2022

38 2022 חורף | פסיכואקטואליה מוטיבציה בראי פסיכולוגים, מטרות, ניהול זמן ופעולה: פילוסופים ומנטורים מוטיבציוניים 3 אודי בונשטיין 2 דויד בן טולילה, 1 לירון הוך, תקציר פילוסופים ומנטורים מוטיבציוניים נתפסים כשייכים לכיווני מחשבה ולסוגי פעילות שונים. על פי ההנחה הרווחת, פילוסופים שייכים ל"עולם המחשבה", ומנטורים ל"עולם המעשה". המאמר בוחן את השקפתם של שני תחומים אלה על המוטיבציה מתוך התמקדות בארבעה פילוסופים שעסקו במוטיבציה, גם אם הם עצמם לא השתמשו במינוח זה (סרן קירקגור, ז'אן־פול סארטר, לוציוס אנאנוס סנקה ומרקוס אורליוס), ובשני מנטורים מוטיבציוניים (בריאן טרייסי וג'ון סי מקסוול). את העקרונות של הפילוסופים ושל המנטורים שבחנו אפשר . הצבת יעדים; 1 לתמצת לשלושת היסודות המשותפים האלה: . נקיטת פעולה. שלושת העקרונות 3 . שימוש נכון בזמן; 2 הללו הם מכלול הפונקציות הניהוליות (אקזקיוטיביות), שהוא מתחום עניינה של הפסיכולוגיה (ויתרונה, בין השאר, הוא בהתבססות על תחומי מחקר), והם יכולים להתממש רק בהינתן הנחה מקדימה בדבר יכולת הבחירה של האדם. מבוא הניסיון להגדיר מוטיבציה הוא מעשה מורכב. בספרות המקצועית מוזכרים עשרה מודלים שונים של מוטיבציה לפחות (ואחרים מופיעים בתדירות גבוהה), ואזכורם מעיד על Waugh, חוסר הסכמה ועל בלבול מעשי ותאורטי בתחום ( ). לכתיבת מאמר זה לא סקרנו את המודלים הקיימים 2002 אלא השתמשנו בהגדרה האינטגרטיבית הזאת: "מוטיבציה היא המידה בה הפרט מאתר מטרות בעלות ערך בעבורו, מגייס משאבים, מתמיד מול קשיים ומגיע באופן יעיל ומהיר .)2005 להשגת מטרות אלו" (האגף למחוננים, משרד החינוך, חקר המוטיבציה רלוונטי לתחומים רבים ובהם מדעי החברה, ניהול (הנעה לעבודה), חקר תהליכי למידה, היענות לטיפול רפואי ופסיכולוגי (למשל, שינוי הרגלים ושיתוף פעולה עם הטיפול) ופסיכולוגיה של ספורט. פילוסופים, מנטורים ופסיכולוגים עוסקים בשאלת המוטיבציה ובניסיון לזהות את מרכיביה. הן מנטורים מוטיבציוניים הן פילוסופים מנסים לכוון את הפרט לחיים נכונים, אך נבדלים בשתי הנקודות העיקריות האלה: א. מטרות בסיסיות שונות: הפילוסופיה עוסקת בסוגיות יסוד של המציאות, בגבולות התפיסה וההכרה של המציאות, בשאלת מהות הדברים ובעצמיותם. היא מחדדת את ההבחנה ,)Peterson, 2005 בין המושגים השונים וממפה אותם ( ) ומדייקת Raffnsøe, 2017 חוקרת את גבולות התבונה ( במושאי מחקרה. במקרים מסוימים הפילוסופיה אף מאתגרת את האקסיומה שממנה היא יוצאת ואליה היא מחויבת. בבסיס המחשבה הפילוסופית עומדת השאיפה להגדיר שאלות בבירור, גם כאשר אין טכניקה אמפירית או לוגית שבכוחה ). פילוסופים Jahanbegloo, 1992 לתת תשובות מוחלטות ( יעסקו גם בנושאים כלליים ובשאלות שאינן ניתנות לפתרון ואין להן תוצאות מעשיות. הם ישאלו שאלות כגון "מדוע" ו"מהי מהותו של נושא כלשהו". מנטורים מוטיבציוניים לעומתם טוענים ליכולת הנחיה מעשית להצלחה ממשית. הם יתמקדו במתן עצות ספציפיות ומעשיות לשיפור עצמי ולא יראו ערך בחידוד שאלות תאורטיות. מנטורים יעסקו בעיקר בשאלה "איך עליי לפעול". בניסוח אחר אפשר לומר כי פילוסופים חיים בעולם הרעיונות, ואילו מנטורים חיים בעולם המעשה. ב. קהל היעד: עוד מאפיין בולט שמבדיל בין פילוסופים ובין מנטורים הוא פנייה לקהל יעד שונה. פילוסופים פונים לאליטה האינטלקטואלית, ומנטורים מוטיבציוניים פונים לקהל הרחב ולכל מי שמוכן לקבל אחריות על חייו ונכון לשנות הרגלים אישיים שליליים. אפשר להגדיר זאת גם בדרך אחרת: המנטורים מעוניינים לגרום שינוי התנהגות .)Krause & Hayward, 2014 מעשי ולא רק שינוי תודעה ( בבחינה מעמיקה מזאת נראה שאפשר להרהר בהצדקת , מרצה במכללה האקדמית צפת. מחקריו עוסקים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים, בפילוסופיה כללית ובמנהיגות. ד"ר לירון הוך 1 [email protected] ללוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית במרכז האקדמי רופין, מנכ"ל M.A המרכז האקדמי רופין, ראש תוכנית . ד"ר דוד בן טולילה, 2 [email protected] ובעלים של חברת בנטו יועצים בע"מ. פסיכולוג קליני ורפואי ומוזיקאי יוצר, מורשה להיפנוט, למחקר ולהוראת היפנוזה, פסיכולוג ראשי של המרכז הרפואי ד"ר אודי בונשטיין, 3 [email protected] לגליל, מייסד ומלמד ב"הדדיות - מכון מוכר ללימודי היפנוט".

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=