פסיכואקטואליה - אפריל 2021

2021 אפריל 20 מנגנונים פסיכולוגיים־חברתיים מלכודת דבש סמויים המשמרים את תפקידי המגדר המסורתיים נורית שנבל היא חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. היא עוסקת במחקר בסיסי, תוך שימוש במתודולוגיה ניסויית, פרופ' נורית שנבל במטרה להבין ולזהות את הגורמים המאפשרים (או חוסמים) יחסים חברתיים הרמוניים ושוויוניים. ניתן לקרוא על עבודתה ולהוריד את כל המאמרים באתר: . [email protected] . ליצירת קשר: /https://socsci3.tau.ac.il/nurit-shnebel בבוקר אביבי אחד השמש והרוח ערכו התערבות על מנת להכריע מי מביניהם חזק יותר. נקבע כי מי שיצליח לגרום לאדם שהילך לאיטו ברחוב לפשוט את בגדיו, יוכרז כמנצח. הרוח נשב בכל כוחו, אך האדם רק הידק עוד יותר בגדיו ואף הוסיף עליהם את מעילו. לאחר שהרוח הודה בהפסד, יצאה השמש ובחומה הנעים גרמה לאדם לפשוט את בגדיו ולהפקיר את גופו לקרניה המלטפות. המשל הזה, אשר מוסר ההשכל שלו הוא כי ברוך ובנועם אפשר להשיג יותר ממה שניתן להשיג בכוח הזרוע, פותח את ספרה של הסוציולוגית מארי ג'קמן "כפפת הקטיפה: Jackman, פטרנליזם וקונפליקט ביחסי מגדר, מעמד וגזע" ( ). אחת הטענות המרכזיות בספר היא שאי־שוויון בין 1994 קבוצות מושג במידה רבה באמצעות אידאולוגיות פטרנליסטיות, ולא רק באמצעות אלימות וכוח. דוגמה לאידאולוגיה כזו היא ; ביטוי שנטבע The White Man’s Burden "משא האדם הלבן" ( על ידי המשורר האנגלי רודיארד קיפלינג) שמייצגת את הרעיון לפיו מטרת הקולוניאליזם האירופי היא להביא את הקדמה התרבותית לעמים הנחשלים שמחוץ לאירופה (ולכן העמים הנכבשים צריכים להכיר תודה לקולוניאליסטים האירופאים). מעניין לציין כי ספרי הלימוד במדינות שונות מהדהדים את האידאולוגיה הזו גם כיום (למשל, למרות זוועות קונגו, ספרי לימוד היסטוריה בבלגיה מציגים תמונה שלפיה הקולוניאליזם הבלגי סייע לקונגולזים באמצעות סלילת כבישים, פיתוח .) Licata & Klein , 2010 תשתיות וכיו"ב; הטענה של ג'קמן כי קבוצות שואפות להימנע מקונפליקט, ולכן במקרים רבים אי־שוויון הוא תוצאה של שיתוף פעולה פטרנליסטי בין הקבוצה החזקה והחלשה, השפיעה מאוד על המחקר הפסיכולוגי־חברתי בתחום המגדר והובילה לפיתוחה ambivalent sexism של תאוריית הסקסיזם האמביוולנטי ( ). על פי הוגי התאוריה, החוקרים theory; Glick & Fiske, 2001 פיטר גליק וסוזן פיסק, היחסים בין נשים וגברים מאופיינים בתלות הדדית גבוהה יותר בהשוואה להקשרים אחרים של יחסים בין קבוצות (למשל, בין קבוצות גזעיות או אתניות שונות). זאת משום שגברים ונשים (בייחוד אם הם הטרוסקסואלים) זקוקים אלה לאלה לסיפוק צורכי הרבייה, המין והאינטימיות שלהם. כתוצאה מכך, בחברות פטריארכליות התפתחה ) benevolent sexism אידאולוגיה המכונה סקסיזם אבירי ( המוגדרת כ"מערך של עמדות כלפי נשים שהן סקסיסטיות מכיוון שהן משקפות תפיסה סטראוטיפית של נשים והגבלה של תפקידיהן, אך מבחינה סובייקטיבית הן נושאות נימה חיובית" ). שלושה מרכיבים מרכזיים בסקסיזם Glick & Fiske, 1996 ( אבירי הם האמונה כי לנשים וגברים יש תכונות פסיכולוגיות שונות ומשלימות (למשל, גברים הם שאפתנים ונשים הן חמות ואמפתיות), כי גברים אינם שלמים ללא אהבתה של אישה, וכי תפקידם של גברים הוא לפרנס ולהגן על הנשים "שלהם". האידאולוגיה שבבסיס הסקסיזם האבירי מושכת הן עבור גברים כי היא מאפשרת להם ליהנות מדימוי חיובי כמי שמגינים על נשים ומפרנסים אותן, והן עבור נשים כי היא מבטיחה להן שהכוח והמעמד של הגברים "שלהן" יעמדו לרשותן. האידאולוגיה שבבסיס הסקסיזם האבירי מושכת הן עבור גברים כי היא מאפשרת להם ליהנות מדימוי חיובי כמי שמגינים על נשים ומפרנסים אותן, והן עבור נשים כי היא מבטיחה להן שהכוח והמעמד של הגברים "שלהן" יעמדו לרשותן האם ייתכן אפוא שסקסיזם אבירי הוא מצב שבו שני הצדדים יוצאים נשכרים? התשובה, על פי מחקריהם של גליק ופיסק, היא שלילית. ראשית, למרות הטון החיובי כביכול שמשתקף בסקסיזם האבירי, הוא נמצא במתאם גבוה עם סקסיזם עוין - עמדה שלילית כלפי נשים, שלפיו הן מנסות לשלוט בגברים ולנצל אותם. על פי הסקסיזם העוין, נשים משיגות שליטה וניצול של גברים או באמצעות המיניות שלהן (לדוגמה, הן "מסנג'רות" גברים דרך פיזור הבטחות שווא לסקס) או באמצעות האידאולוגיה הפמיניסטית (שמשקפת, על פי הסקסיזם העוין,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=