פסיכואקטואליה - קיץ 2023

רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל חברה באיגוד הבין־לאומי למדע הפסיכולוגיה | הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 2023 קיץ | מופץ חינם לחברי הפ"י | ש"ח 50 מחיר חוברת | 91 גיליון מס׳ פסיכואקטואליה מבטים על מוטיבציה יישום הגישה המוטיבציונית בעירור מוטיבציה לשינוי ארגוני 17 עמוד הגברת מוטיבציה בקרב עובדי מערכות הבריאות: פרקטיקה מבוססת מחקר 24 עמוד עבודה עם צוותי חינוך בקידום נוער לפיתוח מוטיבציה ללמידה 32 עמוד דחייה חברתית: כשל מוסרי או תופעה התפתחותית נורמטיבית? 39 עמוד

התקשרו"ת ממוקדת ילד ראיות מבוסס אינטגרטיבי מודל ומניעת עצמי לוויסות ילדים של התנהגות בעיות אליצור יואל 'פרופ תפקיד העוגן ההורי להורים לעזור איך השעה אתגרי עם להתמודד עומר חיים 'פרופ קורסי אונליין ממיטב המומחים בתחום במיוחד שווה במבצע עכשיו האונליין קורסי GIFT : קופון קוד בהקלדת אחד קורס לקניית הנחה ₪ 120 (באתר אוטומטית מתעדכן המחיר) ₪ 990- ב קורסים 3 או amaziaonline.co.il : לאתר להיכנס מוזמנים

3 פסיכואקטואליה | 2023 קיץ משולחן הוועד המרכזי ויו"ר הפ"י יורם שליאר | דבר המערכת שרונה מי־טל | מה חדש בחטיבה? חדשות החטיבות | משולחנה של יוֿ״ר מועצת הפסיכולוגים אילה בלוך | משולחנו של הפסיכולוג הארצי גבי פרץ | משולחנה של הפסיכולוגית הראשית במשרד החינוך חוה פרידמן | יישום הגישה המוטיבציונית בעירור מוטיבציה לשינוי ארגוני נאוה בן ארצי | הגברת מוטיבציה בקרב עובדי מערכות הבריאות: פרקטיקה מבוססת מחקר אודי בונשטיין | עבודה עם צוותי חינוך בקידום נוער לפיתוח מוטיבציה ללמידה שייקו ברנדויין | דחייה חברתית: כשל מוסרי או תופעה התפתחותית נורמטיבית? חנה פישר גרפי ורינת חלאבי | פסיכולוגים יוצרים ריאיון עם מיטל חודורקובסקי, פסיכולוגית ומשוררת מיכל שמש | פינת ההורות מי זה אבא שלי? עדנה כצנלסון | מהפסיכולוגיה בעולם סקירת מאמרים עדכניים בפסיכולוגיה עורכת: ליאת הלפמן | עמדת קריאה סקירת ספרים חדשים שבתאי מג׳ר | ייעוץ מס דיווח למס הכנסה על פתיחת חשבונות והשקעות בחו"ל אריה דן | הפינה המשפטית לדווח על העתיד אדר גרין, צ'רלי בוזגלו | מקבלי תארים תקצירים באנגלית 6 13 14 24 4 5 32 58 תוכן העניינים חברי וחברות המערכת נחמה רפאלי 054-3976394 : טלפון [email protected] דוא"ל: ד״ר מירי נהרי 054-6298888 : טלפון [email protected] דוא"ל: ד"ר נועה אליאס 052-2971130 : טלפון [email protected] דוא"ל: 17 11 39 62 61 ד״ר שרונה מי־טל - יו״ר 054-4251567 : טלפון [email protected] דוא"ל: מיכל שמש 052-3393975 : טלפון [email protected] דוא"ל: טלי סמני 050-8785995 : טלפון [email protected] דוא"ל: ד״ר ליאת הלפמן 054-4913329 : טלפון [email protected] דוא"ל: שבתאי מג'ר 054-4505470 : טלפון [email protected] דוא"ל: ד״ר סמי חמדאן 052 -8863468 : טלפון [email protected] דוא"ל: הסתדרות הפסיכולוגים בישראל: מנכ"לית הפ״י - גב׳ מריאל הוברמן | יו"ר הפ"י - מר יורם שליאר 5200201 רמת גן 10211 , ת.ד 03-5239393 ׳ טל [email protected] דוא"ל: | 03-5230763 : פקס 050-8537244 עיצוב ועריכה גרפית: יעלצ׳יק - עיצוב גרפי פרסום: ניו יורק ניו יורק (ישראל) בע"מ www.newyork-newyork.co.il , תל אביב 92 יהודה הלוי הפקה: הסתדרות הפסיכולוגים בישראל *המערכת אינה אחראית לתוכן מודעות הפרסום המופיעות בגיליון. 47 50 מקורות המאמרים בגיליון יופיעו באתר הפ״י psychology.org.il סרקו אותי 54 64 66 מערכת פסיכואקטואליה מאחלת לקוראי כתב העת שנה טובה, מתוקה ובריאה

4 2023 קיץ | פסיכואקטואליה ימי סערה קשה עוברים על החברה הישראלית, סערה שאינה פוסחת על ארגוננו. הוועד המרכזי של הפ"י, המנכ"לית ואני מנסים לנווט את ספינתנו בין גלים שהולכים וגובהים מרגע לרגע, גלים שמכים ומתקיפים את ירכתי הספינה מכל עבר, שכן בימים קשים אלה משימתנו המרכזית היא שמירה על שלמותה של הספינה. אין ספק שמשיטי הספינה וכל המסייעים בניווטה, שרובם ככולם עושים את מלאכתם בהתנדבות מלאה, זקוקים למוטיבציה רבה כדי להוסיף ולאחוז בהגה ובה בשעה לנהל את ענייניו השגרתיים של הארגון. אני מבקש להדגיש כי אומנם נעשה ניסיון להציג מציאות שבה לא נקטה הפ"י עמדה בעניין החקיקה השיפוטית, אבל העובדות שונות לחלוטין. בשני הפרסומים בנושא זה שפרסמה הפ"י בחודשים האחרונים (הפרסומים נמצאים באתר הפ"י) הובעו בבירור וחד־משמעית דאגה והתנגדות לפגיעה בדמוקרטיה בישראל. על רקע התנגדותו של השר לרווחה ולביטחון חברתי יעקב מרגי לאימוץ ילדים על ידי זוגות חד־מיניים שלחה הפ"י נייר עמדה חריף לשר ולבג"ץ ודחתה בו מכול וכול את הטענה שהעלה השר מרגי ולפיה ילדים נפגעים כשזוגות חד־מיניים מאמצים אותם. המכתב התבסס על נייר עמדה שפרסם הוועד המרכזי עוד בשנת וזכה להערכה רבה בקרב חברי הפ"י ולהערכה לא מעטה 2017 מצד אנשים ונשים פרטיים ומצד ארגונים מבחוץ. בחודש יולי התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים דיון בעתירה נגד חברות הביטוח והממונה על שוק ההון והביטוח בעניין דרישתנו ולפיה על חברות הביטוח לאפשר מתן החזרים לכל פסיכולוג מומחה. זה היה דיון נוהלי שכן הנתבעים טענו שלבית המשפט המחוזי אין סמכות לדון בנושא משום שיש כאן עניין תחיקתי. השופט הקשיב רוב קשב ליועצים המשפטיים שלנו וגם למריאל ולי ובסופו של דבר החליט לקבל את טענת הנתבעים, ועל כן נפנה אל בית המשפט העליון. בד בבד עם הכנת העתירה לעליון נפעל גם בתחומים שאינם משפטיים כדי לשנות את המצב, למשל בפנייה שאנו מנסחים לארגוני עובדים גדולים שרוכשים לחבריהם ביטוחים קבוצתיים, כדי לעמוד על כך שכל אדם יוכל לפנות לכל פסיכולוג שירצה. המאבק להצלת הפסיכולוגיה הציבורית - בעקבות חשיפת תוכנית החירום לבריאות הנפש שמתכנן משרד הבריאות, תוכנית שפרסמנו לציבור, התקיימו דיונים בפורום הארגונים ובהנהלות שלושת הארגונים. לאחר שקיימנו דיון פתוח לציבור בנושא התכנס ה"מרכז" של הפ"י (לפי תקנון הפ"י ה"מרכז" הוא מוסד מייעץ ליד הוועד המרכזי ומורכב מבעלי תפקידים בהפ"י: ועד מרכזי, חברי.ות ועדי החטיבות, ועדת האתיקה, ועדת הביקורת ונציגים.ות במועצות). חברי המרכז קיימו דיון ארוך ומעמיק בעניין זה ועסקו בשאלת החלופות לפעולה במגעינו עם משרד הבריאות. בסופו של דבר הוחלט: . לדרוש מהמשרד לשתף אותנו בתהליך המתקיים. 1 . לסמן קווים אדומים ולהציע מענים אחרים. 2 . להקים צוות מצומצם לכתיבת קווים מנחים או גבולות 3 או הגדרות כלשהם בנושא כדי שישמשו לנו מפה במגעינו עם משרד הבריאות. בצוות משתתפים נציגי הפ"י ונציגים של התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית במסגרת פורום הארגונים. העבודה על נייר העמדה מסתיימת בימים אלה, והוא ישמש לנו בסיס לפגישות הבאות, למשל עם ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות. מלבד זאת קיימנו במסגרת הפורום פגישת היכרות עם ד"ר גלעד בונדנהיימר, ראש שירותי בריאות הנפש החדש במשרד הבריאות. העלינו בה את הבקשה לשתף אותנו בבניית תוכנית החירום טרם פרסומה ולהיות חלק מהתהליך. הפגישה התנהלה באווירה חיובית, והורגש רצון משותף להמשיך ללבן יחד את הדברים. לפני ימים מספר נפגשנו, ראשי פורום הארגונים וגב' הילה שדה קטן מחברת הייעוץ האסטרטגי שלנו, עם מר מאיר שמעוני, ממלא מקום מנכ"ל משרד החינוך. בפגישה השתתפו גם גב' עינב לוק, מנהלת אגף בכיר שפ"י, וד"ר חוה פרידמן, הפסיכולוגית הראשית של המשרד. פנינו אל מר שמעוני כדי שיסייע לנו בכמה סוגיות מרכזיות כגון מצוקת השכר והתקינה של הפסיכולוגים וההשפעה על איוש התקינה בחסר. ביקשנו ממנו שיפנה בפומבי לממונה על השכר כדי שיפעל לשיפור ניכר בשכר הפסיכולוגים. ואלה הנושאים הנוספים שעלו בישיבה זאת: . רפורמת גפ"ן והשפעתה על המענים הטיפוליים. דרישתנו 1 להיות מעורבים בתהליכי חשיבה ובקרה על יישום הרפורמה. . המעבר של מעונות היום־חינוך לגיל הרך לאחריות משרד 2 החינוך והצורך בשילוב פסיכולוגיה התפתחותית במודלים משולבים. התקיים שיח חשוב מאוד בנושאים אלה, ומר שמעוני, שבקי מאוד במציאות מתוקף תפקידים מרכזיים שמילא במשרד החינוך, קיבל את בקשותינו והנחה לקדם את הנושאים שהבאנו בפניו. , יו"ר הפ"ייורם שליאר משולחן הוועד המרכזי ויו"ר הפ"י חברות וחברי הפ"י, 12 המשך בעמוד

5 פסיכואקטואליה | 2023 קיץ דבר המערכת שלום רב לכל קוראינו, גיליון זה עוסק בהיבטים שונים של מוטיבציה. בהגדרה רחבה מאוד זאת מערכת של אמונות ורגשות שמכוונים התנהגות. המאמרים בגיליון עוסקים בפנים השונות של המוטיבציה ומציגים פן תאורטי לצד יישום בשדה. המאמר של בן ארצי, שיזמה הקדשת גיליון לנושא זה, מציג את הגישה המוטיבציונית באופן כללי ואת יישומה בייעוץ ארגוני ובייחוד בעירור קבלה של שינוי. המאמר של בונשטיין מיישם את הגישה לניתוח הגורמים העשויים להניע שביעות רצון של אנשי מקצוע במערכת הבריאות ולפיתוח תוכנית התערבות לשיפור המוטיבציה לעבודה במערכת הציבורית. המאמר של ברנדויין עוסק בנוער בסיכון, בגורמים להיעדר מוטיבציה ללמידה ובבניית התערבות לשיפור המוטיבציה. מאמרן של פישר גרפי ושל חלאבי אומנם אינו עוסק ישירות במוטיבציה, אבל מוצג בו מחקר שמנתח את המניעים לדחייה חברתית לפי תפיסתם של ילדים בגיל החביון, ועל בסיס זה מוצעים כיווני התערבות. דווקא בגיליון שיראה אור לקראת סופו של קיץ חם ורווי מתחים בין קבוצות שונות בחברה, ולקראת חגי תשרי, קוראינו מוזמנים ומוזמנות להקדיש זמן לעיסוק בשאלות שנוגעות למה שמניע אותנו לפעול ולהתמודד עם השינויים העוברים עלינו. הנושא המתוכנן לגיליון הבא, גיליון הסתיו, הוא "אתיקה ומשפט בעבודה פסיכולוגית". הגיליון ייערך בשיתוף ועדת האתיקה של הפ"י בראשותה של יונת בורנשטיין בר־יוסף. מועד הגשת .2023 בספטמבר 20 המאמרים לגיליון זה הוא ומזמינים 2024 אנו פתוחים להצעות לנושאים לגיליונות של שנת אתכם, קוראינו, להציע רעיונות רלוונטיים שמעניינים אתכם. כמו כן נשמח להמשיך לקבל מכם מאמרים בנושאים כלליים שנוגעים לתאוריה, למחקר וליישום בעבודה הפסיכולוגית. הנחיות הכתיבה ומועדי הגשת המאמרים לגיליונות הבאים מופיעים בהמשך לדברים אלה. פניות ושאלות למערכת אפשר לשלוח או למזכירות הפ"י [email protected] ל־ .פסיכואקטואליה ולציין [email protected] ל־ בברכה, ד"ר שרונה מי־טל יו"ר מערכת פסיכואקטואליה קול קורא והנחיות כתיבה לפסיכואקטואליה: אנו מודים לכל הפסיכולוגים והפסיכולוגיות הבוחרים לכתוב ולהגיש מאמרים לפסיכואקטואליה. הנושא המתוכנן לגיליון הסתיו הוא "אתיקה ומשפט בעבודה פסיכולוגית". נשמח לקבל מכם.ן מאמרים בנושא זה ובנושאים כלליים אחרים. ואלה המועדים לקבלת המאמרים לגיליונות שיתפרסמו בהמשך השנה ובשנה הבאה: .2023 בספטמבר, 20 , בנושא אתיקה: 2023 גיליון סתיו .2023 בדצמבר, 1 :2024 גיליון חורף .2024 בפברואר, 15 :2024 גיליון אביב .2024 במאי, 15 :2024 גיליון קיץ להלן הנחיות כתיבה כלליות , נודה על תשומת פסיכואקטואליהלכל המעוניינים לכתוב ל ליבכם.ן ועל הקפדתכם.ן על כתיבה על פי ההנחיות שלהלן: 1 1 . ולא יעלה מילים בקירוב 3,000 אורכם של המאמרים יהיה מילים. 3,500 על 2 2 . 150 לכל מאמר יש לצרף תקציר תמציתי בעברית (עד מילים). 200 מילים) ובאנגלית (עד 3 3 . העמוד הראשון במאמרים שיוגשו למערכת יהיה דף נפרד ועליו שם המאמר, שמות המחברים, תוארם ומעמדם המקצועי, תאריך ההגשה ופרטי דוא"ל וטלפון. 4 4 . בציון APA7 בכתיבת המאמרים חשוב להקפיד על כללי https://apastyle.apa.org/ הציטוטים וברישום המקורות .instructional-aids/reference-examples.pdf 5 5 . על המאמרים להיות ממוקדים וכתובים באופן מאורגן ובשפה ברורה. במאמרים המתארים עבודה מעשית חשוב להציג את הרציונל התאורטי ואת הראיות לאפקטיביות של ההתערבות. בהצגת מחקר אמפירי חשוב לעסוק בהשלכות המחקר על העבודה המעשית בפסיכולוגיה. 6 .6 המאמרים יישלחו לשיפוט אנונימי ויוערכו על פי קריטריונים של ארגון (מבנה מסודר וברור ובו רציונל תאורטי, שיטות ומתודולוגיה, תוצאות ודיון ומסקנות או השלכות); סגנון (כתיבה בעברית אקדמית ברורה); רציונל תאורטי (עבודה מעוגנת בבסיס תאורטי וראיות עדכניות); ותרומה ייחודית (הצגת תרומה או חידוש לשדה הפסיכולוגיה, דיון בהשלכות תאורטיות או מעשיות או שתיהן גם יחד). לכל המעוניינים.ות לכתוב, נשמח לענות על שאלותיכם.ן. את המאמרים, וכן פניות ושאלות למערכת, אפשר לשלוח ל־ עם העתק למזכירות הפ"י [email protected] .פסיכואקטואליהולציין [email protected] במייל בברכה ובתקווה לקרוא את מאמריכם.ן, ד"ר שרונה מי־טל, יו"ר צוות העורכות.ים

6 2023 קיץ | פסיכואקטואליה חדשות החטיבות דבר החטיבה השיקומית חברות וחברי החטיבה היקרים, ) על פרויד. לדבריו, 1956( אתחיל במילותיו של ויניקוט קל היה למתוח ביקורת על פרויד מאחר שהוא תמיד היה ביקורתי כלפי עצמו. אנחנו מתכנסים לגיליון זה על מוטיבציה בסופה של שנה, ואולי לא בכדי אני מוצאת את עצמי קושרת בין מוטיבציה ובין ביקורת (אשר נכחה גם במקורות כאמור לעיל). בעודנו בתהליך שיקום מסכנות שחלפו (הדי הקורונה עוד רודפים אחדים מאיתנו) ומסכנות, מבית ומחוץ, שעוד נוכחות בחיינו, אנו מנסים לאזן בין התקדמות ובין שימור המתקדם, השינויים בבחינת ההתמחות, 11 הקיים. הכנס ה־ תוכנית החירום לפתרון המצוקה בבריאות הנפש מטעם פסיכולוגים שיקומיים 605 משרד הבריאות, יצירת קהילה של בווטסאפ ופעילויות אחרות הם ביטוי למוטיבציה שלנו להיות מעורבים בהתחדשות מתוך שמירה על ההישגים שהשגנו כפסיכולוגים שיקומיים. ומה קורה למוטיבציה שלנו בדרך שבין התוכנית הבריטית למיצוי זכויות בקהילה ובין הרחבת המגמות השיקומיות? איך אנו יכולים לשמור על כוחותינו מקולות הביקורת החיצוניים (והפנימיים)? מה בין יצירתיות, תנועה ושחיקה של גלגלי השיניים המניעים אותנו? לדעתי, במוטיבציה יש שני קולות מורכבים - הן התשוקה והרצון לחולל שינוי הן הביקורת העצמית והחברתית, הגזר והמקל. לעיתים התנועה הזאת בין הטיפות קשה, מפגישה אותנו עם קולות מנוגדים ומניחה על השולחן שאלות נוקבות כגון השאלה אם פעלנו נכון. בתשובה על השאלה הזאת אני מוצאת את עצמי חושבת על "ועד חטיבה טוב דיו" ועל מילותיו של ויניקוט שלפיהן המשחק עצמו הוא תרפיה. בתהליך של יצירה חדשה יש גילויים חדשים ומשחק. לעיתים אנו מגלים חלקים שאינם נעימים לנו, נפגעים מהם, נופלים וכואבים ושבים וקמים. ולעיתים אנו מגלים דבר חדש ומרגש. ואולי אוסיף על זה במילותיי - חשוב שתהיה "חטיבה טובה דיה" שתוכל להכיל תהליך זה של צמיחה והתפתחות, מתוך חלימה על יעדים חדשים ושמירה על מטרות שהושגו, ולהשתלב בו. מרחבים טובים דיים יאפשרו לנו להוסיף ולהתפתח מתוך הרגשת שותפות ומסוגלות בד בבד עם שמירה על העקרונות החשובים לכולנו במקצוענו - מתן הטיפול המיטבי למטופלים שלנו ויצירת תנאים מיטיבים בעבורנו כדי להוסיף ולהעניק אותו, ובייחוד במגזר הציבורי. תודה על ועד חטיבה טוב דיו ועל קהילה טובה דיה ותומכת. בברכה, ועד החטיבה השיקומית . עם עובד. עצמי אמיתי עצמי כוזב .)1956( ויניקוט, ד"ו דבר החטיבה החברתית־תעסוקתית־ארגונית אהבת חינם "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם" (הרב קוק, תשכ"ג, חלק ג' עמ' שכג-שכד). שנאת חינם משמעותה שנאה ללא סיבה של ממש, רק משום שהאחר שייך לקבוצה אחרת. בימים אלה ישראל סוערת מאוד. הפיצול העמוק נוכח במשפחות ובמקומות העבודה. הוא מפורר קשרים ופורם את רקמת האמון העדינה שנוצרה שנותיה של המדינה. בתנאים אלו כולנו 75 פה במשך מרגישים פגיעה בביטחון שלנו. מה יהיו השפעות המצב הזה ומתי הוא יישתנה? חוסר הוודאות כבר גרם לגל פיטורים ויצר מצב של "שוק מעסיקים". ושוב אנשים ונשים וארגונים צריכים "לחשב מסלול מחדש" - במי ובמה לתת אמון? אהבת חינם משמעותה אהבה ללא תמורה. תינוקו של האדם הוא החלש מכל היצורים החיים בעולמנו. ללא מטפל הוא לא יוכל לשרוד. ובהיותנו כאלה אנחנו מחווטים, לאחר דורות של התפתחות אבולוציונית, לתת אמון בבני אדם אחרים. אנחנו זקוקים לאהבת החינם של האחר כדי לגדול, לצמוח ולשגשג. ילד שזכה להורה טוב דיו יגַדֵּל את חוויית האמון בתוכו ויוסיף למצוא בעולם עוד בריות טובות שאפשר לסמוך עליהן ויסכים להיות פגיע במחיצתן. עם השנים אנחנו יוצרים כך מבנים של רקמה אנושית מחוברת ומאוגדת במבני השתייכות שונים ובהם המשפחה, היישוב, התרבות, הארץ והמקצוע. למדנו מד"ר דנה פרג ומד"ר 2023 ביולי 7 ביום העיון שלנו ב־ , ואת המשוואה Caring = Empathy + Action יעל בן חורין כי הזאת אנחנו, הוועד, ממשיכות לקיים - לחזק את אהבת החינם ואת השייכות למעגל המקצועי. רשמו לפניכם "דייט 20 עד 18־ חטיבה" - הכנס השנתי שלנו יתקיים בניר עציון מ . יש למה לצפות. 2024 בפברואר ועד החטיבה . מוסד הרב קוק.אורות הקודשקוק, אי"ה (תשכ"ג).

7 פסיכואקטואליה | 2023 קיץ חברי חטיבה יקרות ויקרים, הסערה הפוליטית־החברתית המתחוללת בתקופה האחרונה בכלל, ובימים אלה של תהליך החקיקה הנוגע לביטול עילת ) בפרט, מציפה 4 הסבירות (חוק יסוד: השפיטה, תיקון מס' על פני השטח החברתי, הפוליטי והטיפולי שאלות מורכבות שעוסקות בקיטוב בחברה ובנו כמטפלים בעלי מגוון השקפות עולם. לסערה הזאת מצטרפת גם הצגת "תוכנית החירום לפתרון מצוקת בריאות הנפש" מטעם משרד הבריאות שנדונה במפגש עם חברות וחברי הפ"י ובישיבת המרכז. ביכולתה של תוכנית זאת, בין השאר, להעלות קונפליקטים בין הזהות האישית, הפוליטית והמקצועית שלנו כאנשי בריאות הנפש־גוף. קהילת הפסיכולוגיה הרפואית רואה לנגד עיניה את ערכי ההומניזם, את זכויות הפרט ואת החובה לוודא שמערכת בריאות הנפש תהיה מקצועית ושוויונית כדי להעניק טיפול מקצועי והגון לכל אדם. אלה הקווים המנחים שלנו. ובימים אלה של מחלוקות ומתח רב שתהליכים אלה יוצרים, בייחוד כאשר הם נעשים באופן חד־צדדי וללא שיח מקצועי ואתי מעמיק, אנו, נציגי הקהילה הזאת, עומדים על המשמר כדי להגן על הערכים האלה שאנו מאמינים בהם, ערכים שנתונים בסכנה כעת. אנו מעודדים את חברי החטיבה ואת הארגון כולו לממש כל פעולה וכל מהלך ציבורי־מקצועי אפשרי כפרט וכקהילה מאוגדת כדי לשמור על הדמוקרטיה. עלינו לעשות זאת לצד כל תהליך גוף־נפש־רוח שמאפשר לנו להירגע ולנשום עמוקות, למצוא משמעות בחיינו ולטפח את החוסן שלנו. כל הצעה משותפת בנושא זה מבורכת. בה בעת אנו ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה עם חטיבות אחרות למען ייצוג עמדה מקצועית ראויה בנושאים להט"ביים, למשל במסגרת הזכות לאימוץ שווה, בליווי בתהליכי התאמה מגדרית וכן בחשיבה על יצירת מערך תוכניות הכשרה ייעודיות למערכים המוכרים להתמחות בפסיכולוגיה רפואית ועל יישומו. על מערך זה לשמור על חיוניותנו כאנשי מקצוע משמעותיים לצורכי החברה והקהילה. על כן גם התחלנו לתכנן את כנס החטיבה השנתי - כנס הפסיכולוגיה הרפואית במארס 19 עד 17 החמישי. אנא רשמו לפניכם את מועדו: . פרטים נוספים בקרוב. 2024 בהזדמנות זאת אנו מודים לעידו וינשטיין, חבר הוועד היוצא היקר, על תרומתו ועל פועלו למען כולנו ומברכים אותו על הולדת בנו. אנו מחפשים עוד חבר.ה להעצמת כוחותינו. מוזמנות.ים לפנות אלינו במייל: [email protected] בברכה, ועד החטיבה דבר החטיבה הרפואית חדשות החטיבות דבר החטיבה ההתפתחותית חברי וחברות החטיבה היקרים, שלהי הקיץ מביאים עימם בדרך כלל ימים של מנוחה והתכנסות עם תום שנת העבודה, אבל השנה יש הרגשה אחרת. זמן זה מאופיין בהתעוררות מבורכת, בצורך בעשייה ובמוטיבציה לפעול. ואכן, בימים אלה החטיבה ההתפתחותית עסוקה בתמורות ובשינויים החלים במדינה, בחשיבה על ילדי הגיל הרך והוריהם, על תפקיד הפסיכולוג ההתפתחותי במרחב מורכב זה מעבר לתפקידינו היום־יומיים ועל אפיקי עשייה ומעורבות חדשים. מתמחים, מומחים ומדריכים מחפשים דרכים להשמיע את קולם המשמעותי, להעלות נושאים שבוערים בהם, ליצור חיבור בין הידע המחקרי ובין הנעשה בפועל במרחב הציבורי ולקדם שינוי ויצירה. היריעה רחבה, וישנם נושאים רבים שמעוררים עניין ומוטיבציה ונדרשת להם תגובת חברי החטיבה. עם נושאים אלה נמנים בין השאר קידום סביבה התפתחותית מיטיבה במעונות היום, תהליכי אימוץ ואומנה, המענה הציבורי בתחום בריאות הנפש בגיל הרך וצמצום תורי ההמתנה הארוכים בשירות הציבורי. הדיונים הסוערים בקבוצות ובאמצעי התקשורת החברתית מעידים על חשיבות נושאים אלה ועל היותם בדמנו ובנפשנו. ייצוג החשיבה ההתפתחותית בתוך הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ובהתנהלות עם מקבלי ההחלטות בכנסת חשוב מאוד. אנו עושים זאת באמצעות כתיבת ניירות עמדה, בהשתתפות בוועדות בכנסת ובהשמעת קול הפסיכולוג ההתפתחותי במגוון אמצעי התקשורת. אנו מזמינות אתכם, חברי וחברות החטיבה, להשמיע את קולכם ולסייע בבניית סביבה התפתחותית תומכת, מקדמת ומצמיחה בעבור ילדי ישראל והוריהם. [email protected] כתבו לנו למייל: בברכת המשך עשייה פורייה, חברות ועד החטיבה

8 2023 קיץ | פסיכואקטואליה חדשות החטיבות דבר החטיבה החינוכית פסיכולוגים.ות חינוכיים.ות יקרים.ות, גיליון זה עניינו מוטיבציה, הנעה, ומה מניע יותר מגיוסו של מבט רחב במקצוע שלנו וחיבור לעקרונותיו מנקודת מבט בין־ לאומית? נביא כאן בקצרה את רשמיהן של שתי פסיכולוגיות חינוכיות חברות ועד החטיבה החינוכית בהפ"י - ד"ר נעם יצחקי משפ"ח נתיבות, מרצה במסלול לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת בן־גוריון ויו"ר התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, וד"ר אורטל בוחניק־אציל משפ"ח רמת גן, ד"ר לפסיכולוגיה וחברת סגל במכללת רופין. השתיים ארזו את מטלטליהן והרחיקו עד בולוניה כדי להשתתף בכנס איספ"א־ כנס הפסיכולוגיה החינוכית הגדול בעולם, לתרום ,ISPA למפגש האנושי הזה וללמוד משפע הידע והניסיון שחלקו המשתתפים.ות. במשך שנים ארוכות ייצגה אותנו בכנס, בכבוד ובשמחה, ד"ר שרונה מי־טל. השנה היא פעלה לגיוס עמיתותיה למשימה זאת מתוך מוטיבציה וחזון שעניינם עיבוי הקשר הישראלי עם העולם והעשרת המקצוע בארץ ובחו"ל. ובכן, התברר שצעד זה היה מבריק! התרומה הישראלית להצלחת הכנס הייתה כפולה: ד"ר נעם יצחקי השתתפה משבע מדינות ISPA ב"שולחן עגול" של ארגונים עמיתים של שונות. עסקו בו ברווחה נפשית ובאופנים שבהם כל מדינה פועלת להגברתה באמצעות מערך השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים שלה. נעם הציגה את מערך הפסיכולוגיה החינוכית בישראל ושיתפה דוגמאות של פעולות ריאקטיביות שנעשות בארץ לקידום הרווחה הנפשית של ילדים.ות ושל המבוגרים.ות המשמעותיים.ות להם.ן, כמו אלה שפותחו בתגובה על סכנת הטילים בדרום. כן היא הציגה דוגמאות לתגובות פרואקטיביות לקידום חוסן ומשאבי צמיחה רגשיים חברתיים כגון עבודה עם צוותי חינוך ברוח התפיסה המגדלת בעקבות תוצאות מחקרים מתקדמים כמו של אורטל (להלן). אשר לאורטל, היא שיתפה את באי.ות הכנס בתוצאות מחקר ביוני (!). 30 נחוש ומקצועי שנמשך שמונה שנים והסתיים ב־ היא ניהלה ופיתחה אותו בשפ"ח רמת גן בשיתוף אוניברסיטת בן־גוריון ואוניברסיטת קולורדו. מחקרה התמקד בפיתוח כלי שעשוי לנבא את איכות המעבר מן הגן לבית הספר. אורטל ציינה כי יש שונות עולמית, אי־בהירות ואף מבוכה בכל הנוגע להשערות ולכלים או לפעולות הננקטות לניבוי ולשיפור מעבר זה. מחקרה נותן מענה על מצוקה זאת, שכן חוקריו הצליחו לאפיין ולאתר מרכיבי ליבה* שמסבירים את איכות המעבר מן הגן לבית הספר ולתרגם אותם לכלים יישומיים , והוא משמש Brainy (בתוך כך יצא לאור ספר ילדים.ות בשם מעין פרוטוקול - הצעה למקבץ צעדים שהמבוגרים.ות יכולים.ות לעשות, ויישומם עשוי לשפר את רווחתם.ן הנפשית של הילדים.ות ואת תפקודם.ן הרגשי, החברתי והקוגניטיבי). בכנס הציגה אורטל את המחקר ואת תוצאותיו, והוא זכה להתלהבות בקרב שומעיו ולהצעות מעשיות לשיתופי פעולה עולמיים. נציגותינו חזרו מהכנס עמוסות חוויות ורשמים והרגישו שהעניקו לעמיתיהם.ן וקיבלו מהם.ן מידע מקצועי רב־ערך הן בזירה המחקרית הן בזירה הפסיכו־חינוכית. ואצלנו הסתיימו זה עתה סערות האבחונים, הוועדות ושאר ירקות, וחברי.ות ופעילי.ות החטיבה גולשים לקיץ פורה ומלא עשייה. עד כה עסקנו בתחומים רבים ובהם חשיבה גישורית בתוך הפ"י והשתתפנו בכנסים ובדיונים בארץ ובעולם. במסגרת הפעילות של הפ"י בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית קיבלנו הודעה ולפיה מבקר המדינה עורך ביקורת על השפ"חים ברחבי הארץ. נציגי הפ"י הוזמנו לפגישה עם מבקר המדינה ביולי. כמה חברי.ות ועד החטיבה ישתתפו בפגישה חשובה זאת, ונעדכן אתכם.ן בהתפתחויות בקרוב. כמו כן קיבלנו, במסגרת פעילות הפורום, גם פנייה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בהמשך למחקר העוסק בתחומי הפסיכולוגיה הכפופים למשרד הבריאות התבקשנו לעסוק הפעם בסוגיות של תקינה, שכר, איוש והכשרה בפסיכולוגיה החינוכית ובאתגרים מרכזיים בעבודת הפסיכולוגים.ות החינוכיים.ות. אנחנו שמחים על ההזדמנות לעסוק בסוגיות אלה במסגרת מחקר של הכנסת ועל האפשרות שהמחקר זימן לנו לחדד את הבנת הסוגיות השונות ואת ההתבוננות בהן ולהציג את נקודת המבט שלנו על הדברים. ועתה לכנס שכולנו מצפים.ות לו. ההכנות לו בעיצומן. הוא , וגם השנה נתארח 2023 בנובמבר 30 עד 26־ יתקיים מ במלון דן פנורמה ובמלון נפטון באילת. ההרשמה לכנס . נזכיר שהרישום נעשה 2023 באוגוסט 23 החלה בתאריך עם הפסיכולוג.ית שאתם.ן חולקים.ות עימו.ה חדר. שימו לב! השנה, לראשונה, תיתנתן עדיפות לחברי.ות הפ"י. אם אינכם.ן חברים.ות בהפ"י - זאת העת להצטרף אלינו. מחכים.ות לכן ולכם! בברכת קיץ בריא ושמח, ועד החטיבה החינוכית בהפ"י * מרכיבי הליבה מתקשרים עם פונקציות ניהוליות ועם מוטיבציה - .Mastery Motivation

9 פסיכואקטואליה | 2023 קיץ חדשות החטיבות דבר החטיבה הקלינית חברות יקרות וחברים יקרים, כנס הפסיכולוגיה הקלינית חוזר לאילת. הוא יתקיים במלון . אנו שמחים 2023 בנובמבר 25 עד 23 דן פנורמה אילת מ־ ושמחות להזמין את כל מי שהשתתפו בכנסים בעבר ואת כל מי שטרם השתתפו בהם לחוויה ייחודית, רגועה, כיפית ומרעננת. גם השנה יהיו בכנס סדנאות בהנחייתם ובהשתתפותם של מיטב הפסיכולוגים והפסיכולוגיות הקליניים וגם כמה הפתעות מהנות. מלבד ההכנות לכנס פרסמנו קול קורא להזמנת חברים וחברות להצטרף לוועד החטיבה הקלינית. הפעילות בוועד החטיבה מתאימה לכל מי שמבקשים לפעול למען הפסיכולוגיה הקלינית ולקדם את התחום, ובייחוד עתה, כשניצבים לפנינו אתגרים רבים מבית ומבחוץ. כלפי חוץ אנו נדרשים לפעול להנגשת טיפול פסיכולוגי לכלל הציבור, להעמיק בתפקידנו כפסיכולוגים.ות קליניים.ות בעת הזאת ולהשמיע את עמדותינו המקצועיות למקבלי ההחלטות בצמתים השונים. כלפי פנים עלינו לברר מהי ייחודיות התחום הקליני, לפעול

10 2023 קיץ | פסיכואקטואליה דבר פורום הוותיקים והגמלאים חברות וחברי הפ"י, שלום, לקראת סוף יוני נפגשו מובילי הפורום כדי להתעדכן בנעשה בהפ"י, לסכם את פעילויות השנה ולחשוב יחד על כיווני פעילות לשנת תשפ"ד. כמה גמלאים מעורבים במיזם הפ"י לקידום שיח מוגן, קשוב ומאחה על פי הפרוטוקול שהפ"י מקדמת נוכח המתח בין הקבוצות השונות בחברה. הצוות המוביל של הוותיקים והגמלאים תומך בעמדה שרואה חשיבות בקידום השיח בין הקבוצות השונות, בעיסוק בסוגיה של זכויות הלהט"בים על פי ראיות מחקריות וכן בצורך לטפל במעשי האלימות המתרבים בבתי הספר ובכלל. בפגישה עלתה הצעה כללית בנוגע לנראות הטיפול של הפ"י בסוגיות אקטואליות. הוצע שהפ"י תפרסם מפעם לפעם הודעה בנושאים אקטואליים חשובים תחת כותרת כגון "נושאים שעלו לאחרונה בשיח הפסיכולוגים", פרסום כזה יציין מודעות לסוגיות .APA כמו שמפרסם ה־ שעולות מהשטח בלי מחויבות לפתור אותן אלא בהפניית הקשב למתרחש בלבד. בנושא תוכניות להמשך הפעילות שלנו: ראשית, אנו שמחים לבשר שחנה בן ציון הסכימה להיות שותפתה של שרונה מי־טל בהובלת הפורום, ואנו מודים לה מאוד על כך. שנית, אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם אפרת גולדפלד, רכזת העצמאים שמארגנת איתנו, ולטובת חברינו, מפגשי עיון רלוונטיים. האחרון שבהם היה מפגש בנושא "פרישה מדומה" ונועד לפסיכולוגים שהגיעו לגיל פרישה ועדיין עובדים. הפורום הציע כמה נושאים ללמידה ולהובלת מפגשי עיון בעתיד. לאחר לימוד הנושא לעומק נרצה להביא לפני כלל הפסיכולוגים מידע על סגירת קליניקה ועל צוואה מקצועית לפסיכולוגים, למשל, מה עושים בחומר פסיכולוגי של פסיכולוג שנפטר ומה לעשות בכלי האבחון. נושא אחר שעלה ונרצה לעסוק בו הוא תגובות פוסט־קורונה בקרב אוכלוסיות בגילים שונים ובייחוד בגיל המבוגר. לבסוף דנו בצורך להרחיב את השורות של חברי הפורום ומובילי הפורום. הוצע שנברר אפשרות לשלוח ברכה מטעמנו לפסיכולוגים שמגיעים לגיל פרישה וליידע אותם על קיום הפורום. גם סוכם לפנות לראשי החטיבות השונות, ובעזרתם לגייס פעילים נוספים לצוות המוביל של הפורום. בייחוד בימים אלו, כאשר אנו שואלים את עצמנו בקשר לרלוונטיות שלנו וליכולתנו לתרום, נותן פורום הוותיקים והגמלאים בהפ"י אפשרות לכל מי שאינו פועל במסגרות הציבוריות או כעצמאים להשתמש בניסיון הרב שצברו כדי לתרום מהעמדה המקצועית שלו ובראייה על־חטיבתית. מסגרת הפורום עשויה לתת לכל אחד מהחברים והחברות הרגשת שייכות מקצועית, אכפתיות ורלונטיות. אם נדע לנצל זאת, אנו תקווה שנוכל להיות גוף מקצועי מאחד, ותרומתנו תהיה גדולה מתרומת כל אחד ואחת כיחידים. חברי הפ"י מכל החטיבות מוזמנים/ות להצטרף לפעילויות שלנו. הצוות המוביל קורא לכל המעוניינים/ות להיות פעילים להצטרף אליו ולתרום לקידום הפעילויות למען הוותיקים והוותיקות בהפ"י. [email protected] כתבו לנו למייל: בברכה, צוות מובילי פורום ותיקים וגמלאים לצד המורכבות הקיימת בהפ"י (וכבר ציינו זאת בעבר) על בסיס המכנה המשותף בינינו ולקדם שינויים שיאפשרו לקול החטיבה הקלינית להישמע ולהשפיע. המעוניינים.ות להצטרף לוועד החטיבה מוזמנים לפנות בצירוף קו"ח. לשאלות או [email protected] אלינו במייל להבהרות אפשר לפנות אלינו במייל ולציין מספר טלפון, ואנו נחזור אליכם.ן. תודה, ועד החטיבה הקלינית

11 פסיכואקטואליה | 2023 קיץ יו"ר מועצת הפסיכולוגים ,ד״ר אילה בלוך [email protected] . היא פסיכולוגית שיקומית, מדריכה ונוירו־פסיכולוגית, יו"ר מועצת הפסיכולוגיםד"ר אילה בלוך חבריי וחברותיי הפסיכולוגים, והפעם על עתיד הפסיכולוגיה, על פסיכולוגיית העתיד ועל מה שביניהם. הינה אפוא המהלך ההגיוני שאני מציעה: 1 1 . על מועצת הפסיכולוגים לדון בעתידה של הפסיכולוגיה בישראל ולהיערך לעתיד זה. עליה להציע למקבלי ההחלטות תוכניות שעוסקות בהכשרה, במפתח התקינה ובהפעלת הפסיכולוגים לצד פיתוח מענים שמותאמים לצורכי המטופלים והמערכות. 2 2 . לשם כך יש ללמוד מן העבר, למפות את המצב הקיים וכמובן, לנסות ולראות בעיני רוחנו את דמותה המתגבשת של פסיכולוגיית העתיד. 3 3 . ולא רק הפסיכולוגיה אלא האנושות כולה נתונה בתהליך שינוי מהיר כעת. תהליך זה בא לידי ביטוי בהיבטים רבים ומהותיים של הקיום האנושי כגון תעסוקה, רפואה ויחסים בין־אישיים. המהלך הזה מציע להתחיל את הדיון על עתיד הפסיכולוגיה בשיח על עתיד האנושות, אף שברור שבכל דיון על העתיד רב הנסתר על הגלוי. בקצה האחד של הרצף נבואות זעם שצופות חורבן לאנושות בכלל ולמדינתנו הקטנטנה בפרט; בקצה השני של הרצף צפי לפתרון אתגרי האנושות באמצעות מענים עתידניים מתקדמים. נראה כי עתידה של האנושות כרוך בקשר שאי אפשר לנתק מעתידה של הבינה המלאכותית. בכל יום אנחנו נחשפים ליישום נוסף של טכנולוגיות מתקדמות ולמדענים שמתארים את הפוטנציאל הטמון בהחלפת בני אדם במכונות במגוון תפקידים. מרבים לדבר על האופן שבו תחליף הבינה המלאכותית את הפעולות האנושיות ותשנה אותן ועוסקים פחות באופן שבו היא תשנה את פסיכולוגיית בני האדם, למשל הצרכים, הדחפים, המצב הרגשי, התפקודים, האישיות והיחסים הבין־ אישיים. לעניות דעתי, השינוי הזה כבר החל. הפסיכולוגיה של הילדים שנולדים היום עשויה להיות שונה באופן מהותי מהפסיכולוגיה של הבוגרים כיום. דוגמה לשינוי הזה היא ההבנה של חוויית הבדידות ושל מקום הקשרים עם מערכות טכנולוגיות בחוויה הזאת שתהיה מנת חלקם של הילדים האלה בבגרותם. גם קצב השינויים משפיע על יכולתנו להתאים את עצמנו לעתיד האנושות ובעקבות זאת לעתיד הפסיכולוגיה. הקצב מהיר עד כדי כך שדברים שאנחנו מבינים היום ייראו מיושנים ככל הנראה בעתיד הקרוב. כך אני חושבת למקרא המילים :)2023 המרגשות שכתב בנושא פכלר ( יידרש זמן רב לתוכנה להבין באמת את צירוף המילים "יידרש זמן רב" ולהגיב אליו רגשית - בהקלה או בחרדה; במילים אחרות, גם מתכנתים מוכשרים במיוחד יתקשו בעתיד הנראה לעין (והסמוי מן העין) לגרום למחשב להגיב לתכנים הקשורים במוות כמו לטריגר. נוכל לסמוך על התוכנה שתתן עצות מועילות, משפטי העצמה לשמש AI והקניית ידע עולם; לעומת זאת, ניסיונות ה־ כמטפל פסיכואנליטי ימשיכו להניב תוכי, מוצלח יותר או פחות. אנחנו, מטפלים בשר ודם וחרדות, נמשיך לנשוף בעדינות על הגחל. לדברי פכלר, גם מתכנתים מוכשרים במיוחד יתקשו לגרום למחשב להגיב כמו בן אנוש. אני נוטה להסתייג מקביעה זאת. הדברים נכונים לימינו אנו ונוגעים למה שידוע כעת במדעי הבינה המלאכותית והפסיכולוגיה. בקרוב מאוד כבר נדע דברים אחרים - הן דברים שנוגעים לצורך של המטופלים לחוות רגשות "אמיתיים" מצד מטפליהם, הן דברים שנוגעים ליכולתה של הבינה המלאכותית "להרגיש" רגשות כאלה ובין השאר להיות אמפתית כמו המטפל האנושי. האם הילדים שנולדים היום יזדקקו לתקשורת וליחסים עם בני אנוש כדי לקיים חיים פסיכולוגיים מסתגלים שיש בהם רווחה נפשית? האם תישאר הבינה האנושית כמות שהיא כאשר יוצמד למוח האנושי שבב שיזין אותו במידע לא מוגבל ויציע לו תובנות שמבוססות על המידע הזה? לעניות דעתי, אי אפשר להניח שהמטופל ימלא את תפקידו בטיפול באופן שהוא עושה זאת היום, ואי אפשר להניח שהמטפל, שייתכן שיהיה אינטליגנציה לא אנושית, יידרש לאותם מאפיינים שנדרשים מהמטפלים כיום. יתרה מזאת, אי אפשר לטעון בוודאות שאינטליגנציה מלאכותית לא תוכל למלא את התפקיד הזה רק משום שהיא עדיין אינה עושה זאת. ולבסוף יש לתת את הדעת על האפשרות שיהיו שיטות חדשות שאינן מבוססות על שיח פסיכולוגי, ובזכותן נגיע להישגים דומים ואף טובים יותר, למשל בהשפעה ישירה על המוח ולא בהשפעה עקיפה באמצעות שיחה. ) דברים McEwan שָׂם הסופר מקויאן (מכונות כמוניבספרו ) שרעיונותיו פורצי Turing בפיו של מדען המחשב טיורינג ( הדרך עדיין מהדהדים במחקר מדעי המחשב גם בימינו. , והספר כולו 41 , בהיותו בן 1954 טיורינג התאבד בשנת מתכתב עם אובדנו ומציע היסטוריה חלופית שבה לרובוטים משולחנה של

12 2023 קיץ | פסיכואקטואליה בימינו יש רמת בשלות גבוהה הרבה יותר בזכותו של טיורינג, לו רק נשאר עימנו. ואלה הדברים (מוצאים מעט מהקשרם): אחרי שורה של אכזבות הגענו לשלב חדש, מעבר לבניית ייצוגים סמליים של כל הנסיבות הסבירות והזנת אלפי כללים. התקרבנו לשערי התבונה כפי שאנו מבינים אותה. עכשיו חיפשה התוכנה דפוסים ויצרה היסקים בכוחות עצמה. ]...[ למדנו שטעות היא לנסות לחקות בהתרפסות את הסוג האנושי. בזבזנו הרבה זמן. עכשיו יכולנו לקרוא דרור למכונה ולאפשר לה להסיק מסקנות בעצמה ולהגיע בעצמה לפתרונות. אבל אחרי שעברנו את השער הזה, התברר לנו שבסך הכול הגענו לרמת גן חובה. אפילו זה לא. ]...[ החיים, שבהם אנחנו מיישמים את התבונה שלנו הם מערכת פתוחה, מבולגנת, מלאה תחבולות והטעיות ואי־ בהיריות וחברים כוזבים. כך גם השפה, היא לא בעיה שיש לפתור או מכשיר לפתרון בעיות. היא דומה יותר למראה. לא, למיליארד מראות מקובצות באשכול אחד כמו בעין של זבוב, משקפות, מעוותות ובנות את עולמנו במרחקי במהדורה הדיגיטלית). 935-931 ' מיקוד שונים (עמ המהלך האמיתי שמציג טיורינג הדמיוני מתחיל בניסיונם של מדעני הבינה המלאכותית ללמד מכונות לחשוב כמו בני אנוש בתוך מערכת כללים (כמו במשחק שחמט); נמשך בהסרת הגבולות ובמתן דרור למכונה ללמוד בעצמה כיצד להתנהל במערכת הכללים הזאת; ומסתיים בהצלחה לאחר שהבינו החוקרים שאין צורך לתת למכונות מערכת כללים אלא יש לאפשר להן ללמוד להתנהל במערכות פתוחות, כמו בחיים עצמם ולא במשחק. בפרפרזה על דברים אלה, ובהמשך לדבריו של פכלר, הטיפול הפסיכולוגי הוא מערכת פתוחה, מבולגנת, מלאה תחבולות, הטעיות, אי־בהירויות וחברים כוזבים. בסוף דבריו של טיורינג, שמובאים בספר כאילו נאמרו , הוא אומר לגיבור הספר, בהקשר של 21 בתחילת המאה ה־ פעולות דרמטיות שמבצעים רובוטים, ש"ייתכן שהזעזוע יעורר אותנו לעשות מעשה. מי יודע? אני אמשיך לקוות. השנה מלאו לי שבעים. אני כבר לא אראה את התמורה הזאת במהדורה הדיגיטלית). 935 אם תתחולל. אתה אולי כן" (עמ' , נראה את 2023 מי יודע אם אנחנו, הפסיכולוגים בשנת התמורה שתתחולל באנושות ובמקצוע שלנו. אומנם בעבר חשבתי שלא נזכה לראותה, אבל היום אני מעריכה שאכן נחווה אותה. ועם זה איני בטוחה שנבין אותה מכיוון שאנשים ונשים כמוני מתמודדים עם התמורות אך במידה רבה איננו חלק מהן. ואולם חוסר יכולתנו לצפות את העתיד ולהבינו אינו פותר אותנו מהצורך להיערך אליו מבחינה מקצועית ולהכין את התשתית לעתיד הפסיכולוגיה כדי שתתבסס על מה שאנחנו מצליחים להשיג ולהבין בסוגיית פסיכולוגיית העתיד ועתיד האנושות. ודאי יש בכם שחושבים שתפיסתי את הנושא תמהונית. בימים סוערים כל כך, מלאי אתגרים ואיומים, דעו שאני כאן ולא רק מהלכת במחוזות הדמיון. אני מחפשת, עם המועצה יחד, את הדרכים לתרום את חלקנו. אני מאמינה שלמראה המצוקות הגואות אי אפשר לנו שלא להציע תוכנית קצרת מועד לפסיכולוגיה ולאתגרי החברה הישראלית האהובה שלנו. חובה עלינו לעסוק בפתרונות המיידיים, ועם זה לא להניח את ידינו מהיערכות לעתיד. שלכם, אילה . עם עובד.מכונות כמוני .)2020 מקיואן, א' ( ). הפסיכולוגית האלקטרונית שלי: האם ומתי נוחלף על־ 2023 פלכר, ע' ( .פסיכולוגיה עברית ?AI ידי https://www.hebpsy.net/blog_Post.asp?id=6119 לסיום, ובנימה אישית, אני רוצה לשוב ולעסוק במתרחש בהפ"י בעקבות החקיקה השיפוטית. בימים אלה ישנה יוזמה לכינוס אספה מיוחדת ולדרישה מהפ"י לנקוט עמדה כוללת נגד החקיקה השיפוטית שהממשלה מובילה. ייתכן שעד פרסום מילים אלה כבר נדע כולנו את תוצאות המהלך. אני סבור שזאת פעולה לגיטימית בהחלט, שכן אספה היא הגוף העליון של הפ״י והריבון הלכה למעשה. אני מעדיף שיתקיים דיון אמיתי ופתוח על פני השתלחויות בוועד המרכזי בעקבות החלטותיו הלגיטימיות והחוקיות שמתקבלות בדרך דמוקרטית. נפעל לפי התקנון, ואם יהיה הרוב הנדרש לכינוס אספה נקיים אותה כחוק. אני רוצה לקוות שרוב חברי הפ״י ישתתפו בה כדי שהיא תייצג את מגוון הדעות והעמדות בציבור שלנו, שאם לא כן, ייווצר מצב שקבוצה קטנה תקבע את מדיניות הארגון. זה אומנם חוקי, אבל מאוד לא רצוי. מיותר לציין שאכבד כל החלטה שתתקבל באספה. בתקווה לימים טובים יותר וחמים פחות, שלכם.ן, יורם 4 המשך מעמוד משולחנה של

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=