המח"ר -הסתדרות מדעי החברה והרוח

המח"ר - הסתדרות מדעי החברה ורוח

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית הפועלת במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה. הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.