הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

2/5/2012

משרד הבריאות, מינהל שירותי רפואה, לשכת הפסיכולוגית הארצית

לחצו להנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות