בעלי תפקידים בעמותה

בעלי תפקידים בהפ"י  2018-2022

 

יו"ר  הפ"י:     יורם שליאר

מנכ"ל הפ"י:   דני כפרי 

 

חברי הוועד המרכזי:

1.      גב' אסנת רייכמן אייזקוביץ– חטיבה התפתחותית

2.      מר יהודה נינו - חטיבה רפואית

3.      מר יותם בן שץ - חטיבה שיקומית

4.      מר יחיאל אסולין - חטיבה קלינית

5.      ד"ר ליאת הלפמן - חטיבה חינוכית     

6.      גב' מיכל דברת  - חטיבה תעסוקתית-ארגונית

7.      גב' סתיו רווה - חטיבה חינוכית

8.      מר עודד מאיו - חטיבה קלינית

9.      ד"ר שי איתמר - חטיבה קלינית

10.    ד"ר שרונה מי-טל- חטיבה חינוכית

 

יושבי ראש החטיבות:

1.      גב' מיכל פוני- חב'-תע'-אר'

2.      ד"ר עומר פורת- שק'

3.      מר עמוס ספיבק- קל'

4.      גב' ורד עצמון- רפ'

5.      גב' תמר גרינוולד - חנ'

6.      גב' אסנת רייכמן-אייזיקוביץ - התפ'

 

 

 

ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     ד"ר אורלי קמפף-שרף  

5.     מר רימון לביא

6.     גב' אולגה בס לינצ'וק

7.     גב' לימור מאירוביץ

 

 

 

בעלי תפקידים:

1.    עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש

2.    מר אריק דן – רו"ח