נסיגה מחובת הסודיות בעבודת הפסיכולוג

תאריך פרסום: 02/04/2014

לחצו למסמך בנושא נסיגה מחובת הסודיות בעבודת הפסיכולוג 

המסמך נכתב ע"י מר יובל בלינקי, סגן הפסיכולוגית הארצית במשרד הבריאות