התמודדות ילדים להורים גרושים במערכת החינוך הערבית במשפחות מעורבות של אזרחים ערבים - ישראלים ופלסטינים תושבי השטחים-וסאם מגדאלה

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון אפריל 2015

לקריאת המאמר לחץ כאן