פינת הייעוץ המשפטי- אפריל 2015 - החיסיון הפסיכולוגי מה שנותר ממנו והיכן בכל זאת ישמור הפסיכולוג תרשומות אישיות- עוד ברוך אברהמי

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון אפריל 2015