לצלול אל תוך הדממה: מאפייני ההתמודדות הפסיכולוגית של בני משפחה של מטופלים במצב וגטטיבי מתמשך ומצב הכרה מינימלי - עינת יהנה

פורסם "בפסיכואקטואליה" - מהדורה מיוחדת - אפריל 2015

לקראת המאמר לחץ כאן