משולחנה של ועדת האתיקה מיומנות מקצועית והצגה עצמית - פסיכואקטואליה אוקטובר 2015

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון אוקטובר 2015

לקריאת המאמר לחץ כאן