משולחנה של ועדת האתיקה- ינואר 2016: סיכום פעילות ועדת האתיקה לשנת 2015

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון ינואר 2016

לקריאת המאמר לחץ כאן