משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2016 - חתימה "בשם" על דוחות פסיכולוגיים

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון יולי 2016

לקריאת המאמר לחץ כאן