משולחנה של ועדת האתיקה - אפריל 2017 -סיכום פעילות ועדת אתיקה לשנת 2016

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון אפריל 2017

לקריאת המאמר לחץ כאן