תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

לחץ כאן למסמך מאת משרד הבריאות בנושא תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה