תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון – 9.2017

תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון – 9.2017

להלן קישור למידע רלוונטי מתוך אתר משרד הבריאות:

תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון – 9.2017