פרופיל אישי פרופסור מלכה מרגלית - כלת פרס ישראל לחינוך ובעלת אות מפעל חיים 2017 מאוניברסיטת חיפה / שרית ארנון לרנר

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אוקטובר 2017

לקריאת המאמר לחץ כאן