הנחיות יישומיות למסמך הליבה

הנחיות יישומיות למסמך  'לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה'