פגיעה מינית רבת משתתפים במשפחות גדולות/ טליה אתגר, יעל אברהם, אשי גרוס שמעון מלוב, נועם נדר, נטע שפרן

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן