המלכודות שבגבול - גבולות בטיפול בשורדות פגיעות מיניות ומלכודות אפשריות למטפלים / מיכל איציק, נגה נברו

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן