שירים העוסקים בפגיעות מיניות / ארנה וינר

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן