שאלה של גנטיקה - על משמעויות הקשר הגנטי והעדרו במשפחה הלהט"בית אילן טבק-אבירם טובת ילדים לאחר גירושין - תמורות חברתיות ומשפטיות

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אפריל 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן