הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה אפריל 2018

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אפריל 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן