משולחנה של ועדת האתיקה- אפריל 2018- הפרת החיסיון על טיפול פסיכולוגי בפני המערכת המשפטית מנקודת ראות מקצועית-אתית

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אפריל 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן