פסיכולוגים יוצרים ראיון עם פרופ' עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי על ספרם "ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל" / צילה טנא

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון יולי 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן