ספרים מומלצים עמדת קריאה - סקירת ספרים חדשים / שבתאי מג'ר

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון יולי 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן