כיצד ללוות שינוי הגישה המוטיבציונית בטיפול בהתמכרויות / אורית קובץ דניאל פיינגולד

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אפריל 2019

לקריאת המאמר לחץ כאן