מודל לשילוב בין רוחניות ופסיכותרפיה/ איה רייס

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון יולי 2019

לקריאת המאמר לחץ כאן