על שבירת הכלים של הלא מודע המודרני / דר עידית שלו

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  אוקטובר 2019

לקריאת המאמר לחץ כאן