פסיכוסומטיקה ברפואה ראשונית מאפיינים ואתגרים ייחודיים/ אורן להק דוד מעוז ישראל

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  ינואר 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן