פסיכולוגים יוצרים ראיון עם ד"ר סמדר גונן ומנשה כהן על ספרם המשותף-פתאום אביב בסתיו / צילה טנא

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  ינואר 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן