פרופיל אישי - פרופ רבקה יעקובי / נחמה רפאלי

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  ינואר 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן