הפינה המשפטית - תרשומת אישית של פסיכולוג שאלות ותשובות ככלי עזר לעבודת הפסיכולוג / עוד ברוך אברהמי

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  אפריל 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן