ניהול מקדם משמעות / דנה פרג

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  יולי 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן