דוח כספי לשנת 2020

לחץ כאן לעיון בדוח הכספי לשנת 2020