דוח ועדת ביקורת לשנת 2020

לחץ כאן לעיון בדוח ועדת ביקורת לשנת 2020