דוח כספי לשנת 2021

לחץ כאן לעיון בדוח הכספי לשנת 2021