דוח כספי לשנת 2022

לחץ כאן לעיון בדוח הכספי לשנת 2022