חטיבה חברתית-תעסוקתית

הפסיכולוג החברתי-תעסוקתי-ארגוני

הפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית- ארגונית ממשיגה וחוקרת  את הפרט ויחסי הגומלין שלו עם הקבוצה והארגון, בתוך ההקשר של עולם המעשה. היא מתעניינת בקשרים שבין משתנים פסיכולוגיים של יחידים ושל קבוצות ובין משתנים מעולם העבודה ומהרמה הארגונית.
הפרקטיקה של הפסיכולוגיה החברתית-תעסוקתית-ארגונית עוסקת באבחון ובהפעלת התערבות פסיכולוגית במרחב של הפרט, הקבוצה והארגון. ההתערבויות האופייניות לפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית- ארגונית כוללות: תהליכי ייעוץ אישיים, הנחיית קבוצות, פיתוח וליווי תהליכי שינוי ארגוניים.
מכלול העשייה של הפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית-ארגונית מכוון לעיצוב תנאים מיטביים למימוש הפוטנציאל ולצמיחה של הפרט, של הקבוצה ושל הארגון, בסביבה משתנה ובמציאות דינאמית.
דוגמאות ליישומים של הפסיכולוגיה החברתית - תעסוקתית - ארגונית:
כיוון שהמרחב בו עוסקת הפסיכולוגיה החברתית - תעסוקתית - ארגונית הינו רחב ומגוון, מחולקת ההתמחות בו לשלושה ענפים, כל ענף ומסלול ההתמחות שלו:
(ענף 3 : הנדסת מערכות אנוש - אינו קיים יותר כמסלול התמחות)
 
מסלול ההתמחות בכל אחד מהענפים כולל רכישת ידע בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות ופיתוח מיומנויות בהיבטים מתודולוגיים ויישומיים, זאת במגוון של אוכלוסיות וארגונים ובמגוון של התערבויות.