קרן גולדמן

 

הקרן ע"ש חנה גולדמן לסיוע בשירותים קהילתיים
לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער בישראל
 

הקרן ע"ש חנה גולדמן לסיוע בשירותים קהילתיים לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער בישראל מנוהלת על-ידי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. הקרן הוקמה בשנת 1993 בזכות תרומתה ויוזמתה של פרופ' אסתר זיידן, אחותה של גב' חנה גולדמן ז"ל.

גב' חנה גולדמן הייתה פסיכולוגית קלינית מחלוצות הטיפול בילדים בארץ. היא למדה באוניברסיטה בקרקוב, אולם כיהודיה לא הצליחה לעבוד במקצוע, ועבדה כמורה בבית הספר היהודי בקטוביץ'. את השילוב של עבודה טיפולית עם מבט קהילתי רחב יותר הביאה חנה לתחנה לטיפול בילדים, שהייתה ממקימיה. עמיתיה מדגישים את המקצועיות והאכפתיות שלה ומתארים אותה כפסיכולוגית שנאבקה לתת רמה מקצועית גבוהה ללא פשרות . בהמשך דרכה מונתה לפסיכולוגית ראשית של משרד הבריאות, תפקיד שאותו מילאה עד לשנת 1978.

מענקי הקרן המחולקים כמדי שנה מיועדים לסייע, לעודד ולתמוך במיזמים, פעילויות חדשניות ופעילויות שוטפות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית של הילד והנוער במגזר הקהילתי (הלא אשפוזי), וזאת על-ידי מימון פעילויות במסגרות קהילתיות של בריאות הנפש של הילד, לרבות מימון של רכישת ציוד לפעילויות אלה (אך לא לצורך תשלום משכורות).

אחת לשנה מפרסמת הנהלת הקרן קול קורא לקבלת הצעות לבקשת מענקים. לאחר קבלת ההצעות דנה הנהלת הקרן בבקשות, ובוחרת את ההצעות המתאימות ביותר לפי עמידה בקריטריונים שקבעה ההנהלה.

שיעור המענקים תלוי בפירות הכספיים שהפיקה הקרן באותה שנה.

המענקים מחולקים במסגרת האספה השנתית הכללית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

 
חברי ועדת הקרן
מר עמוס ספיבק - יו"ר
גב' אירית רווה-ברזל
גב' אביבה קפלנסקי