התמחות בפסיכולוגיה קלינית

להלן קישור למידע רלוונטי מתוך אתר משרד הבריאות:

הנחיות וטפסים שונים להתמחות לרבות רשימת מוסדות מוכרים להתמחות