התמחות בפסיכולוגיה חינוכית

התמחות בפסיכולוגיה חינוכית

להלן קישור למידע רלוונטי מתוך אתר משרד הבריאות:

הנחיות וטפסים שונים להתמחות לרבות רשימת מוסדות מוכרים להתמחות