print

ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י במחיר ללא תחרות

ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י

 

במחיר ובתנאים ללא תחרות!
 

אנו שמחים להודיעכם כי תכנית ביטוח אחריות מקצועית לשנת 2018 חודשה בחברת "מנורה מבטחים", ומוצעת לכלל החברים באמצעות "טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ" בתנאים הטובים ביותר בשוק.

להזכירכם, מדובר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ייחודית ובלעדית לחברי הפ"י שגובשה והותאמה לצרכים הייחודיים של הפסיכולוגים. בזכות העובדה שמדובר בפוליסה קבוצתית הכוללת כבר מספר רב של חברים, החל מתאריך 1.1.2018 בוטלה התוספת עבור ביטוח צד' ג' לקליניקה הנמצאת מחוץ למגורי הפסיכולוג/ית, דבר המהווה חיסכון של 340 ₪ לשנה!!

 

עלות הביטוח לחברי הפ"י:  455  ₪ לשנה!

 

פירוט עיקרי ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י 2018:

  • ביטוח בסיסי: עלות ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 4 מיליון ₪– 455 ₪ לשנה (422 ₪ פרמיה ו33 ₪ דמי טיפול).
  • ביטוח מורחב: עלות ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 10 מיליון ₪– 655 ₪ לשנה (622 ₪ פרמיה ו33 ₪ דמי טיפול).
  • ביטוח לאבחון לצורך קבלת רישיון לנשק- עלות הרחבה לכיסוי ביטוחי לצורך קבלת רישיון לנשק מהמשרד לביטחון פנים– 350 ₪ לשנה.
  • השתתפות עצמית: הביטוח הינו ללא השתתפות עצמית, למעט תביעות הכרוכות בהליכים משמעתיים המתנהלים בפני ועדת האתיקה של הפ"י, ועדת התלונות של משרד הבריאות וועדת המשמעת של משרד הבריאות. במקרים אלו תחול השתתפות עצמית של 925 ₪.
  • ביטוח צד ג' בקליניקה**:  חדש – הפוליסה החדשה כוללת ביטוח צד ג', גם למקרה ביטוח שאירע בקליניקה של המטפל אשר נמצאת מחוץ לביתו (עד כה הביטוח חל רק בקליניקה הנמצאת בבית המטפל או צמודה לו).          
  • תקופת כיסוי רטרואקטיבית בתנאי של רצף ביטוח.
  • הגנה משפטית בהליכים פליליים ומקרים של תלונה לוועדות משמעת. השתתפות עצמית לנושא זה הינה 925 ₪.
  • פיצוי במקרה של התליית רישיון.
  • כיסוי ביטוחי מלא מתום הפוליסה ולמשך 7 שנים  (Run Off)ביטוח גם למקרים בהם הטיפול נעשה במלואו או בחלקו באמצעי תקשורת אלקטרוניים (טיפול מרחוק- בכפוף לתנאי הפוליסה.

**פירוט המחירים לביטוח צד ג':

-הפוליסה המוצעת כוללת  ביטוח צד ג' בגבול אחריות של 1 מיליון ₪-  ללא תוספת מחיר!

-עלות הרחבת הכיסוי הביטוחי בסך של 3 מיליון ₪  נוספים (ובסה"כ 4 מיליון ₪), כרוכה בתשלום נוסף בסך 340 ₪. השתתפות עצמית למקרה תביעת צד ג' הינה בסך- 500 ₪.

 

הערה- המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסה.

 

אנו ממליצים לחברים המבוטחים כרגע בחברות ביטוח אחרות לבחון את כדאיות המעבר לתוכנית ביטוח זו. בשל ההפרש הגדול הקיים בפרמיה, בסבירות גבוהה שימצא שהמעבר כדאי מבחינה כלכלית.  

ככל שיצטרפו לביטוח זה יותר חברים כך נוכל לשפר את התנאים בעתיד.

אנו מאחלים לכל חברי הסתדרות הפסיכולוגים המשך עבודה מקצועית ופורייה וללא תביעות.

 

תהליך הרשמה או חידוש ביטוח אחריות מקצועית לשנת 2018:

כדי לייעל את חידוש הפוליסה הוקם אתר ייעודי שיקל על תהליך ההרשמה והתשלום באופן מקוון.

בסיום ההרשמה תקבלו קבלה על התשלום ואישור קיום ביטוח באמצעות הדוא"ל.

 

הירשמו כעת!

 

פרטים נוספים ו/או תמיכה טלפונית במהלך שעות העבודה יינתנו ע"י סוכנות טיב קפיטל, ברוריה ואביבה, בטלפון 03-9181000.