print

ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י במחיר ללא תחרות

ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י

 

במחיר ללא תחרות!
 

אנו שמחים לבשר לכם כי בעקבות ההצלחה הרבה של ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י ולאחר שהצטרפו לביטוח מאות רבות של חברים, מתאפשר שיפור נוסף בתנאי הביטוח. להזכירכם, מדובר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ייחודית ובלעדית לחברי הפ"י שגובשה יחד עם טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ באמצעות "מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ" ואשר הותאמה לצרכים הייחודיים של הפסיכולוגים. בזכות העובדה שמדובר בפוליסה קבוצתית הכוללת כבר מספר רב של חברים, החל מתאריך 1.1.2016 הוזלנו את ביטוח צד ג' והוספנו אפשרויות להגדלה של ביטוח צד ג', לאור דרישות חדשות של קופ"ח ורשויות אחרות. עלות הביטוח לחברי הפ"י:

455 ₪!

המחיר מתייחס לשנה

 

מדובר בפוליסה עם הכיסוי הביטוחי הרחב ביותר ובמחיר הנמוך ביותר בארץ. לפוליסה תנאים משודרגים ומשופרים וכוללים בין השאר:

  • כיסוי ביטוחי מפני תביעה עד לסך של 4 מיליון ₪ (1 מיליון דולר) וללא השתתפות עצמית!
  • למעוניינים ניתן להגדיל את הכיסוי הביטוחי ל- 10 מיליון ש"ח בתוספת מחיר של 200 ₪ לשנה.
  • תקופת כיסוי רטרואקטיבית בתנאי של רצף ביטוח
  • הגנה משפטית בהליכים פליליים ומקרים של תלונה לועדות משמעת
  • כיסוי בגין נזק לצד שלישי בקליניקה הפועלת במקום המגורים (עד 1.75 מיליון ₪- ללא תוספת תשלום).
  • כיסוי אחריות אבחון לנשק
  • למי שמטפל בקליניקה הנמצאת מחוץ למקום מגוריו ניתן לרכוש ביטוח צד ג' בסך 1 מיליון ₪ בתוספת מחיר של 340 ₪ לשנה.
  • פיצוי במקרה של התליית רישיון
  • כיסוי ביטוחי מלא מתום הפוליסה ולמשך 7 שנים (Run Off)ביטוח גם למקרים בהם הטיפול נעשה במלואו או בחלקו באמצעי תקשורת אלקטרוניים (טיפול מרחוק – בכפוף לתנאי הפוליסה).                                                                                                                            

 עוד ועוד שיפורים והרחבות

אנו ממליצים לחברים המבוטחים כרגע בחברות ביטוח אחרות לבחון את כדאיות המעבר לתוכנית ביטוח זו. בשל ההפרש הגדול הקיים בפרמיה, בסבירות גבוהה שימצא שהמעבר כדאי מבחינה כלכלית. 

ככל שיצטרפו לביטוח זה יותר חברים כך נוכל לשפר את התנאים בעתיד. אנו מאחלים לכל חברי הסתדרות הפסיכולוגים המשך עבודה מקצועית ופורייה וללא תביעות.

ההצטרפות נעשית דרך סוכנות ביטוח טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ, טל: 03-9181000 או למייל [email protected]s.co.il

בהצלחה!

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל