print

השתלמות מקצועית בנושא סוגיות נבחרות בטיפול פסיכולוגי לאחר פגיעה מינית

השתלמות מקצועית בנושא

סוגיות נבחרות בטיפול פסיכולוגי לאחר פגיעה מינית

מתכונת הלימודים: 8 מפגשים, בין השעות 09:00-15:00,

שיתקיימו במרכז ההדרכה הארצי של משרד הבריאות בתל-השומר.

מועד פתיחה: 25.01.2018

מועדי המפגשים הנוספים: 04.02, 14.02, 06.03, 14.03, 27.03, 09.04, 22.04

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

להרשמה לחץ כאן