print

מאגרי מידע

שלום רב,
הפ"י, בשיתוף עם חברת זיעור מאגרי מידע, מעמידה לרשות פסיכולוגים, חברי הפ"י, מידע מקצועי בתחום הפסיכולוגיה.
Proquest Psychology Journals - הוא מאגר מידע של Proquest הכולל תקצירים מתוך כ- 650 כתבי עת וכן טקסט מלא מתוך 540 כתבי עת בתחום. במאגר תוכן ייחודי, שאינו נמצא במאגרים נוספים, וכ- 4000 עבודות דוקטורט בטקסט מלא.

למשתמשים שאינם מנוסים בשימוש במאגר המידע PROQUEST מומלץ להיעזר בפונקציות HELP, SEARCH GUIDE המופיעות בחלק העליון של מסך הפתיחה מצד ימין.
לסיוע ניתן לפנות ל"זיעור" בשעות העבודה המקובלות לטלפון: 03-9249091

על פי ההסכם בין בעל המאגר לבין הפ"י, המידע מיועד לשימוש חברי הפ"י מביתם בלבד ואינו מיועד לשימוש ממקום העבודה. הסיסמא שברשותכם הינה אישית ואינה מיועדת להעברה לחברי הפ"י אחרים ובוודאי למי שאינו חבר הפ"י.


לחצו לכניסה למאגרי המידע