print

פסיכואקטואליה

מערכת "פסיכואקטואליה"  מזמינה פסיכולוגים לשלוח מאמרים לפרסום.

המאמר יהיה באורך של כ-2500 מילה, עם ביבליוגרפיה בסיסית קצרה.

נא לשלוח לאי-מייל: [email protected]

מערכת "פסיכואקטואליה" מפרסמת מאמרים  אשר לא פורסמו קודם לכן במקום אחר. 

פרסום המאמר מותנה באישור המערכת.

נשמח לעמוד לרשותך בשאלות נוספות.

בברכה,

מערכת "פסיכואקטואליה"

טנא צילה , ארנון-לרנר שרית,  ברנט איריס ורפאלי נחמה.

1 2 3 4 5 6